Hotline: 0907 062777 - Email: mailbox@giathinhree.com

BÚP SEN ( PHÂN PHỐI DỊCH )

Mã sp:

Giá sp: liên hệ

HOTLINE: 0907 062777

Tài liệu kỹ thuật

Tag:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

    - Các búp sen được làm bằng thau. 

    - Nó được sử dụng rộng rãi để phân phối dầu, chất lỏng trong hệ thống tiết lưu ngành lạnh.

    - Hiện tại Công ty cung cấp sản phẩm:

                             + 4 lỗ ø6.35 / ống vào ø12.7

                          + 6 lỗ ø6.5 / ống vào ø12.7

                          + 8 lỗ ø6.5 / ống vào ø12.7 

                          + 6 lỗ ø8.0 / ống vào ø16 

                          + 8 lỗ ø8.0 / ống vào ø19 

                          + 10 lỗ ø8.0 / ống vàoø22.2 

                          + 12 lỗ ø8.0 / ống vào ø22.2

                          + 14 lỗ ø8.0 / ống vào ø25

                          + 16 lỗ ø8.0 / ống vào ø25

                          + 18 lỗ ø8.0 / ống vào ø28.